Občina Ptuj: Festival salse // Salsa Festival

Naziv lokacije: Ljubljanski grad / Ljubljana Castle
Naslov: Grajska planota 1, 1000 Ljubljana
Pričetek: 01.06.2018 21:00 do 03.06.2018 03:00
Kategorija: Prireditve
Kontakt: Ljubljanski grad / Ljubljana Castle
Všečkaj in deli

Junij se bo za ljubitelje temperamentnih plesnih ritmov začel z nepozabnim koncem tedna. Dvodnevni Festival salse prinaša pestro dogajanje in zanimiv plesni program – tako na Ljubljanskem gradu kot tudi pod njim, saj bo del programa potekal na ladjici na Ljubljanici. Poleg glasbe v živo, plesa in plesnih delavnic se lahko udeležite tudi »plesa na vodi«. V primeru slabega vremena bosta plesna večera pod streho, v Stanovski dvorani in Palaciju. Zabave na ladjici pa tudi dež ne bo zmotil. Petek, 1. junija (od 21.00 do 3.00 zjutraj) – plesni večer z orkestrom Irè Oyálè Sextet Prvi večer bo v znamenju žive glasbe. Na Grajskem dvorišču bo prvič na Slovenskem nastopil latino orkester Irè Oyálè Sextet. Kulturna in geografska raznolikost zasedbe določa slog, značilen za salso v New Yorku iz sedemdesetih let. Orkester je eden redkih, ki še izvaja klasično plesno salso, zato je zelo zaželen gost plesnih in glasbenih festivalov po svetu. Zabaven in energije poln plesni večer bodo v odmorih dopolnili še vodilni slovenski salsa, kizomba in bachata didžeji. LOKACIJA: Grajsko dvorišče Sobota, 2. junija (od 15.00 do 3.00 zjutraj)– zabava na ladjici, plesne delavnice in plesni večer 15.00–17.00: zabava na ladjici 20.00–21.00: plesni delavnici (Stanovska dvorana: kizomba, Palacij: bachata) 21.00–22.00: plesna delavnica (Palacij: salsa) 22.00–3.00: plesni večer na Grajskem dvorišču in v Palaciju Drugi dan začnemo z zabavo z didžejem na ladjici na Ljubljanici. Zvečer bodo potekale plesne delavnice, in sicer: • delavnica kizombe ob 20.00 v Stanovski dvorani, • delavnica bachate ob 20.00 v Palaciju, • delavnica salse ob 21.00 pa v Palaciju. Po delavnicah sledi plesni večer z didžeji, plesali boste lahko salso, bachato in kizombo. LOKACIJA: ladjica na Ljubljanici, Palacij, Stanovska dvorana, Grajsko dvorišče Cena vstopnic v predprodaji (velja za nakup do 27. 5. 2018): Vstopnica za oba večera za vse dogodke*: 30,00 EUR Vstopnica za oba plesna večera**: 24,00 EUR Vstopnica za petkov plesni večer ob 21.00 uri: 13,00 EUR Vstopnica za sobotni plesni večer ob 22.00 uri: 13,00 EUR *2 x plesni večer, delavnice, zabava na ladjici (1 x) **Petek ob 21.00 uri in sobota ob 22.00 uri Redna cena vstopnic (velja za nakup od 28. 5. 2018 dalje): Vstopnica za oba večera za vse dogodke*: 35,00 EUR Vstopnica za oba plesna večera**: 28,00 EUR Vstopnica za petkov plesni večer ob 21.00 uri: 15,00 EUR Vstopnica za sobotni plesni večer ob 22.00 uri: 15,00 EUR *2 x plesni večer, delavnice, zabava na ladjici (1 x ladjica) **Petek ob 21.00 uri in sobota ob 22.00 uri V ceno vstopnice je vključena tudi povratna vozovnica z vzpenjačo. Prodaja vstopnic: prodajna mesta Ljubljanskega gradu, www.ljubljanskigrad.si in na vseh prodajnih mestih www.mojekarte.si (med drugim Petrolovi bencinski servisi, poslovalnice Kompasa po Sloveniji …). Tega dne bo Vstopni paviljon obratoval do 2. ure, tirna vzpenjača pa do 3. ure zjutraj. Za obisk festivala priporočamo vožnjo s tirno vzpenjačo. V sodelovanju z: - Gostilna Na Gradu; - Kaval Group; - Društvo za izobraževanje in organizacijo plesnih dogodkov. VEČ NA SPLETNI STRANI: https://www.ljubljanskigrad.si/sl/dogodki-na-gradu/plesni-veceri-na-ljubljanskem-gradu/ ////// For lovers of temperamental dance rhythms, June will begin with an unforgettable weekend. The two-day Salsa Festival will bring colourful events and an interesting dance programme – both at the Ljubljana Castle and beneath it, as part of the programme will take place on a boat on the Ljubljanica River. In addition to live music, dancing and dance workshops, you can also participate in “dancing on the water”. In the event of bad weather, the dance evenings will be held indoors, in the Estates Hall and the Palatium. Rain will not disrupt the boat party. Friday, 1 June – dance evening with the orchestra Irè Oyálè Sextet The first evening will feature live music. The Latin orchestra Irè Oyálè Sextet will perform for the first time in Slovenia, taking the stage in the Castle Courtyard. The cultural and geographical diversity of the ensemble defines a style that is characteristic of New York salsa from the 1970s. The orchestra is one of the few ensembles that still performs classical dance salsa, and is therefore a highly sought after guest of dance and music festivals around the world. Entertaining and full of energy, the dance evening will, in the orchestra’s breaks, be supplemented by the leading Slovenian salsa, kizomba and bachata DJs. LOCATION: Castle Courtyard Saturday, 2 June – boat party, dance workshops and dance evening 3.00 pm–5.00 pm: boat party 8.00 pm–9.00 pm: dance workshops (Estates Hall: kizomba, Palatium: bachata) 9.00 pm–10.00 pm: dance workshop (Palatium: salsa) 10.00 pm–3.00 am: dance evening in the Castle Courtyard and the Palatium On the second day, we get underway with a party featuring a DJ on a boat on the Ljubljanica River. In the evening, dance workshops will be held: • kizomba workshop at 8.00 pm in the Estates Hall, • bachata workshop at 8.00 pm in the Palatium, • salsa workshop at 9.00 pm in the Palatium. After the workshops, there will be a dance evening with DJs, giving you an opportunity to dance the salsa, the bachata and the kizomba. LOCATION: boat on Ljubljanica river, Estates Hall, Palatium, Castle Courtyard Pre-sale ticket prices (valid until 27 May 2018): Ticket for both evenings for all events*: €30.00 Ticket for both dance evenings**: €24.00 Ticket for Friday dance evening at 9.00 pm: €13.00 Ticket for Saturday dance evening at 10.00 pm: €13.00 *2 x dance evening, workshops, boat party (1 x) **Friday at 9.00 pm and Saturday at 10.00 pm Regular ticket prices (valid from 28 May 2018): Ticket for both evenings for all events*: €35.00 Ticket for both dance evenings**: €28.00 Ticket for Friday dance evenings at 9.00 pm: €15.00 Ticket for Saturday dance evenings at 10.00 pm: €15.00 *2 x dance evening, workshops, boat party (1 x) **Friday at 9.00 pm and Saturday at 10.00 pm The ticket price includes a return journey on the funicular. Ticket sales: Ljubljana Castle sales points, www.ljubljanskigrad.si and all www.mojekarte.si sales points (including Petrol service stations and Kompas branches throughout Slovenia). On 1 and 2 June, the Entrance Pavilion will operate until 2.00 am and the funicular until 3.00 am. We recommend using the funicular railway to attend the festival. In cooperation with: - Gostilna Na Gradu; - Kaval Group; - Society for Education and Organisation of Dance Events. MORE ON OUR WEB PAGE: https://www.ljubljanskigrad.si/en/castle-events/dance-evenings-at-the-ljubljana-castle/

Prikaži navodila
Način potovanja: