Občina Ptuj: Concert: JUNEsHELEN _ Chantings & Arias

Naziv lokacije: Vetrinjski dvor
Naslov: Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor
Pričetek: 27.01.2018 19:00 do 21:00
Kategorija: Prireditve
Kontakt: Vetrinjski dvor
Všečkaj in deli

JUNEsHELEN _ Spevi & Arije JUNEsHELEN _ Spevi & Arije je novi projekt in nova veja raziskovanja kraljestva glasu JUNEsHELEN. Intuitiven način petja, ki ga vodi duša, ob spremljavi dronovskih harmoničnosti, melodij in orkesterskih zvokov. Meditativni spevi in arije JUNEsHELEN so peti v notranjem jeziku, ki prihaja iz sveta, kjer besede nimajo pomena, le intuitiven občutek. Iskren občutek, brez napačnih razlag, kjer se ne skrivamo za besedami znanega jezika, temveč se prosto gibljemo v svobodi samoizražanja. S svojim glasom vzpostavi most in omogoči prehod v notranji svet. Vsak in vsakdo lahko prevede besede, ki jih sliši kot neposredno povezavo, sporočilo in pomen, ki se lahko doživi le kot osebno in individualno sporočilo posameznika in posameznice. Za vsakega, pomen je drugačen. Nekatere stvari se lahko čutijo samo s srcem in razumejo z dušo. Duša vidi in vsi obrazi padejo, ki niso pravi izrazi vseh nas. Gostja koncerta: Alja Petric Zaenkrat je projekt mogoče videti, slišati in doživeti, le v živo na koncertih JUNEsHELEN _ Chantings & Arias. Vstopnina: prostovoljne donacije. ---------------------------------------- JUNEsHELEN _ Chantings & Arias JUNEsHELEN _ Chantings & Arias is a new project and a new branch of the kingdom's exploration of JUNEsHELEN voice. An intuitive way of singing and being guided by the soul and accompanied by drone harmonic, melodies and orchestral sounds. The meditative Chantings & Arias of JUNEsHELEN are sang in an internal language, coming from a world, where the words have no meaning, only a pure intuitive feeling. An honest feeling of non misinterpretation, where one does not hide behind the words of a known language, but flows freely in the freedom of self expression. Through her voice the bride crossing to the inner world is established. Each and everyone can translate the words they hear as a direct link, a message and a meaning, which can be experienced only as a personal and individual journey. The meaning is different to everyone. Some things can only be felt by heart and understood by the soul. The soul sees and all the faces will fall, that are not true expressions of us all. Concert guest: Alja Petric For the time being, the project can only be seen, heard and experienced at JUNEsHELEN _ Chantings & Arias live concerts.

Prikaži navodila
Način potovanja: