Občina Ptuj: ZINE VITRINE | Jure Šajn: Picking Up Lines

Naziv lokacije: Kino Šiška
Naslov: Trg prekomorskih brigad 3 (zraven: Derčeva ulica), 1000 Ljubljana
Pričetek: 23.01.2018 19:00 do 22:00
Kategorija: Prireditve
Kontakt: Kino Šiška
Všečkaj in deli

Z razstavo Picking Up Lines avtor Jure Šajn raziskuje preobražanje vizualnega v formatu knjige umetnika. Pri ustvarjanju eksperimentira s procesom, pri čemer prepoznava vizualni potencial naključij in napak. Vključena dela prehajajo med fotografijo in grafiko. Raziskuje popularizirane grafične tehnike in odkriva nove izrazne možnosti, ki jih ponujata fotokopirni stroj in risograf. Njegovo delo je zaznamovano z materialnostjo v rabi zanimivih gramatur papirja in velikosti rastrskih pik. Jure Šajn (1988) je multimedijski oblikovalec iz Ljubljane, zaposlen kot grafični oblikovalec za trgovca modnih oblačil. Leta 2011 je na Inštitutu in akademiji za multimedije diplomiral iz multimedijske produkcije. V svojem delu se skuša poigravati s kombinacijami različnih vrst medijev, tehnik in formatov. Zanimajo ga distorzija, surovost, vse vrste hrupa in eksperimentiranje z rastrsko grafiko. Njegova dela se pojavljajo v različnih slovenskih in mednarodnih umetniških zinih, revijah ter knjigah umetnika. Dejaven je v okviru risografskega kolektiva Riso Paradiso, skupaj z Zoranom Pungerčarjem pa vodi malo založniško hišo Look Back and Laugh Books. Organizacija: Kino Šiška. ------------------------------eng With the Picking Up Lines exhibition, Jure Šajn explores the transformation of the visual in the format of an artist's book. In doing so, he experiments with the procedure, recognising the visual potential of coincidence and error. The included pieces shift between photography and graphics. He explores popularised print techniques and uncovers the new possibilities for expression offered by the photocopier and risograph. His work is characterised by materiality in the use of intriguing paper grammage and raster dot size. Jure Šajn (1988) is a multimedia designer from Ljubljana, employed as a graphic designer for a fashion retailer. In 2011, he graduated in Multimedia Production from the Institute and Academy of Multimedia. In his work, he attempts to play with combinations of various media types, techniques and formats. He's interested in distortion, rawness, all kinds of noise, and experimenting with raster graphics. His work has been featured in various Slovenian and international art zines, magazines and artist's books. He's active as part of the Riso Paradiso risograph collective and runs the small Look Back and Laugh Books publishing house with Zoran Pungerčar. Organisation: Kino Šiška.

Prikaži navodila
Način potovanja: