Občina Ptuj: Proti kulturi laži. Lažne novice. Lažna prihodnost?

Naziv lokacije: Val 202
Naslov: Tavčarjeva 17, 1000 Ljubljana
Pričetek: 18.01.2018 12:00 do 18:30
Kategorija: Prireditve
Kontakt: Val 202
Telefon: 07488708
Všečkaj in deli

Fakulteta za družbene vede bo v četrtek, 18. januarja 2018, ob 12. uri organizirala dogodek Proti kulturi laži za dijake in študente, s katerim želimo mlade osvestiti in izobraziti o aktualni in vedno bolj pereči temi lažnih novic. S predstavitvijo prispevkov o lažnih novicah in drugih lažnih vsebinah želimo mlade izobraziti o vseprisotni in premalo raziskani problematiki, jim na njim prijazen način predstaviti ključne dimenzije lažnih novic, jim predati smernice in znanje za prepoznavo lažnih vsebin, predvsem na spletu, ter jim ponuditi tudi rešitve (prepoznavanje lažnih novic, preverjanje verodostojnosti virov ipd.). Menimo, da je prihodnost mladih odvisna tudi od ozaveščenosti o lažnih vsebinah in prepoznave verodostojnosti (predvsem) digitalnih medijev, s katerimi odraščajo. Delavnice in predavanja bodo izvedli pedagogi in raziskovalci FDV v sodelovanju s strokovnjaki iz prakse ali medijev. Zaradi lažje organizacije je potrebna prijava na vsak dogodek posebej. Prijave na delavnice so obvezne! PROGRAM 12:00 – 12:30 Uvodni pozdrav in osrednje predavanje: pozdrav dekanje prof. dr. Monike Kalin Golob, osrednji govorec – izr. prof. dr. Marko Milosavljević. 12:35 – 14:35 1. sklop - delavnice potekajo istočasno, prosimo prijavite se na eno izmed delavnic v sklopu: Laži, mediji in novinarstvo: multimedijska delavnica za premislek lažnih novic Izvajalci: doc. dr. Andreja Vezovnik, doc. dr. Igor Vobič, uv. mag. Vasja Lebarič Prostor: multimedijska učilnica Št. udeležencev: 15 Delavnica s pomočjo multimedijskih prijemov ponuja orodja za reflektiranje lažnih novic, njihovih intenc in posledic za medije, novinarstvo in javnost. Udeležence bo spodbudila k družbeno angažirani, kreativni in kritični rabi avdio-video produkcijskih orodij s pomočjo katerih bodo udeleženci zasnovali kratke vsebine. Delavnica bo tako naslavljala vprašanja družbene konstrukcije novic skozi novinarstvo in medije ter ponujala interaktivna in kreativna orodja za refleksijo lažnih novic in njihovo premislek. V prvem delu bomo skozi proces “brain storminga" opredelili osrednje pojme in pojmoavnja lažnih novic in prepoznali kompleksnosti v razumevanju lažnih novic ter odnosov do njih. Nato bomo postavili okvire kritične perspektive obravnave družbenega komuniciranja in refleksivnega aparata. V produkcijskem delu delavnice bomo v multimedijski učilnici pripravili kratke avdiovizualne izdelke, ki bodo naslavljali problematiko lažnih novic. PRIJAVA: https://www.eventbrite.com/e/lazi-mediji-in-novinarstvo-multimedijska-delavnica-za-premislek-laznih-novic-tickets-41207488708 Zlaži novico: Delavnica lansiranja lažnih novic Izvajalci: Filip Dobranić (Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja), doc. dr. Ksenija Šabec (FDV), asist. dr. Eva Vrtačič (FDV) Prostor: FDV 10 Št. udeležencev: 25 Sodobna (politična) propaganda se vse preveč rada skriva za imenom “fake news”. Da besedni zvezi “fake news” manjka določnosti, je propagandistom seveda všeč, mi pa se bomo na interaktivni performativni delavnici naučili, kako “fake news” delujejo, in sicer tako, da bomo lansirali čisto prave lažne novice. POZOR: To ni predavanje! Določili boste tarčo, skovali besede ter pripravili slikovno gradivo. Skozi analizo najuspešnejših lažnih novic in najbolj slavnih internetnih trolov bomo sestavili komunikacijski načrt, ki ga boste potem izvedli. S seboj prinesite dobro mero poguma, svoje pametne telefone, prenosne računalnike in račune na socialnih omrežjih. K širjenju laži sodita dobra mera adrenalina in sociopatije, zato moraliziranje pustite v kakšni drugi predavalnici. PRIJAVA: https://www.eventbrite.com/e/zlazi-novico-delavnica-lansiranja-laznih-novic-tickets-41207544876 Hladna vojna 2.0: lažne novice kot (re)produkcija mednarodnih konfliktov Izvajalci: Katedra za mednarodne odnose Prostor: FDV 18 Število udeležencev: 30 Te zanima delovanje držav, mednarodnih organizacij in multinacionalk? Se kdaj vprašaš, ali so novice o vojni v Siriji, razvoju jedrskega orožja v Severni Koreji ali investicijah kitajskih podjetij v afriške države objektivne in resnične? Kdaj podvomiš v informacije, ki jih najdeš v informativnih prispevkih na internetu, v časopisu ali na televiziji o razmerah na Zahodnem Balkanu ali o evroskepticizmu? Te zanima, kdo v svetovni politiki ima moč in interes, da ustvarja svojevrstno resnico o spoštovanju človekovih pravic ali o priznavanju novih držav? Če so ta vprašanja zbudila tvoj interes, se pridruži delavnici študentov in učiteljev Katedre za mednarodne odnose. Na podlagi opredelitve virov konfliktov bomo analizirali medijsko poročanje o interesih držav v različnih mednarodnih problemih. POZOR: To ne bo predavanje, temveč interaktivna delavnica, kjer bosta tvoja motivacija in sodelovanje ključna. Za analizo globalnega medijskega poročanja bomo uporabljali znanje različnih tujih jezikov. S sabo prinesi pametno napravo in bodi pripravljen_a na razmišljanje izven svojih ustaljenih okvirov. PRIJAVA: https://www.eventbrite.com/e/hladna-vojna-20-lazne-novice-kot-reprodukcija-mednarodnih-konfliktov-tickets-41207584996 Safe.si – Ne verjemi vsemu na internetu: s kvizom do prepoznave lažnih novic Prostor: FDV 11 Izvajalci: Marko Puschner, Katja Zrim Št. udeležencev: 36 Prispevek je zasnovan kot kombinacija pogovora na osnovi video in slikovnih elementov, ki so povezani s problematiko lažnih novic (Fake news). Udeležencem se prikažejo različni načini predstavljanja lažnih novic: zavajajoče oglaševanje, ki temelji na izkrivljenih informacijah, lažni prispevki v spletnih medijih, spletne strani z lažnimi in zavajajočimi informacijami, manipulirani video posnetki in fotografije ipd. V prvem delu predstavimo znake, na katere moramo biti pozorni pri vrednotenju informacij na spletu. Predstavimo nekaj primerov satiričnih spletnih strani, ki namenoma objavljajo izkrivljene ali izmišljene novice in spletna mesta, ki imajo višjo stopnjo zaupanja. V drugem delu z interaktivnim kvizom prikažemo primere lažnih novic in informacij, dijake pa z vprašanji spodbudimo k razmisleku. Z glasovanjem preko mobilnih telefonov izrazijo svoje mnenje glede resničnosti prikazanega. Po vsakem vprašanju prediskutiramo odgovore in na ta način še enkrat izpostavimo znake, na katere morajo biti pozorni. Cilj: seznaniti udeležence z običajnimi znaki lažnih spletnih novic in spodbuditi h kritični presoji informacij. PRIJAVA: https://www.eventbrite.com/e/safesi-ne-verjemi-vsemu-na-internetu-s-kvizom-do-prepoznave-laznih-novic-tickets-41207603050 14:45 – 15:45 2. sklop - delavnice potekajo istočasno, prosimo prijavite se na eno izmed delavnic ali predavanj v sklopu: Okrogla miza - Laži od telesa do jezika Izvajalci: doc. dr. Mirt Komel (FDV), asist. Goran Vraneševič (FDV), mag. Aleš Galunič (EBSI) Goran Savič (EBSI) Prostor: Akademska čitalnica Aleša Debeljaka Št. udeležencev: 30 S kombinacijo znanstveno-teoretskih in policijsko-preiskovalnih pristopov, kakor se razvijajo znotraj Evropskega inštituta za behavioristične študije (EBSI), bo podan pregled različnih pristopov predznanstvenega obdobje proučevanja laži od začetka zgodovine (vrači in ovohavanje, Kitajska in žvečenje riža, resnica oslovskega repa, tid.), preko prvih znanstvenih pristopov 19. stoletja (Cesare Lombroso, psihologija, fiziologija, poligraf, itd.), vse do najsodobnejših metod proučevanja laži (SCAN v kombinaciji z lingvistično psihoanalizo). PRIJAVA: https://www.eventbrite.com/e/okrogla-miza-lazi-od-telesa-do-jezika-tickets-41207635146 Okrogla miza z gosti iz Evropskega parlamenta Izvajalci: Katedra APJU z gosti iz Evropskega parlamenta Prostor: Velika dvorana FDV Število udeležencev - 300 Problematika lažnih novic je pritegnila pozornost Evropskega parlamenta, v katerem so se začele tudi razprave o tem, kako se pereče problematike lotiti na evropski ravni. V pogovoru z gosti iz Evropskega parlamenta bo predstavljen potek obravnavanja izbrane tematike v predstavniškem telesu, prav tako pa tudi priprava rešitev pravnega urejanja boja proti lažnim novicam oziroma oblikovanje konkretne javne politike. V tem okviru se bo razvila razprava o različnih vidikih problematike in različnih pogledih nanjo. PRIJAVA: https://www.eventbrite.com/e/okrogla-miza-z-gosti-iz-evropskega-parlamenta-tickets-41207662227 V večnem iskanju resnice (krajši predavanji) Prostor: FDV 10 Izr. prof. dr. Uroš Svete – Živimo v realnosti ali matrici? Podatki ter njihova kontekstualizacija so zaznamovali celotno človeško zgodovino, znotrajdružbene odnose kot razmerja med njimi. Že stari kitajski strateški mislec, general in filozof Sun Tzu je zapisal, da vsa vojskovanja temeljijo na prevari, največja umetnost, pa je premagati nasprotnika brez boja. Torej z (dez)informiranjem. Aksiom pomena informacij je torej večen, seveda pa se prilagaja tehnološkim dosežkom posameznega civilizacijskega obdobja. In zato imamo stalen boj oz. prizadevanje za nadzor nad komunikacijskimi orodji, pa naj si gre za kamen, tisk (knjigo), množične medije kot so časopisi, radio, film, TV…Do kakšnih neslutenih posledic lahko pripelje taka kontrola, kaže vzpon totalitarizmov v 20. stoletju na čelu z Goebbelsevo propagando, po drugi strani pa smo že do pred kratkim znotraj obrambnih politik poznali psihološko obrambo (vključno s cenzuro) kot pomemben element zagotavljanja “odpornosti” družbe pred nasprotno propagando. In ko se je na videz zdelo, da je digitalizacija ter posledično proliferacija medijev zabila zadnji žebelj v krsto poskusov neposrednega vplivanja na človekovo percepcijo, smo vstopili v novo obdobje, ko je težje kot kdajkoli prej ločiti med informacijskim zrnom in plevelom. Želeli ali ne, smo postali popolnoma vključeni v algoritme socialnih omrežij in podatkovnih baz, ki naj bi se samo prilagajale našim vrednotam, željam in potrebam. Pa se res, ali te iste vrednote želje in potrebe usmerjajo in določajo? Vsekakor je današnjim nosilcem informacijske moči uspelo tisto, kar bi se nekdanja vzhodnonemška tajna policija Stasi le želela. Vzpostaviti družbo totalne kontrole. Se ji lahko upremo? Doc. dr. Andrej Škerlep – Retorika javnih diskurzov med resnico in manipulacijo K analizi retorike javnih diskurzov bo predavatelj v svojem prispevku pristopil iz perspektive diskurzivne pragmatike in t. i. teorij resnice. Najprej bo obravnaval tiste vidike javnega diskurza, ki se nanašajo na dejstva. Pri tovrstnih izjavah lahko govorimo o resnici, pri čemer kot kriterij uporabi korespondenco izjav z dejstvi, na katere se nanašajo, kar odpre vprašanje evidence. V drugem delu pa bo opozoril, da v diskurzu, ki se nanaša na kontroverzne javne teme in vključuje stališča in mnenja govorca, ni mogoče govoriti o enoznačni resnici ali laži, ampak o večji ali manjši sprejemljivosti izraženih stališč ter o boljši ali slabši argumentaciji, ki izraženo mnenje podpira. Tu gre za tri stvari. Prvič. Javni diskurz je lahko podprt z boljšo ali slabšo argumentacijo. Drugič. Stališča in mnenja govorcev se izražajo v vrednostnih sodbah, ki se nanašajo na nek, za poslušalca, bralca, bolj ali manj sprejemljiv pogled na svet, tradicijo, ideologijo. Tretjič. Z navezavo na teorije resnice lahko kot merilo resnice oz. veljavnosti pri izražanju stališč in mnenj uporabimo še kriterij koherence različnih prepričanj, ki jih govorec izrazi v svojem diskurzu. V tem okviru bo predavatelj razvil problem demagogije in manipulacije z občinstvom kot kršitev kriterijev korespondence z dejstvi, koherence med izraženimi prepričanji, ter neskladja med besedami in dejanji javnih govorcev. PRIJAVA: https://www.eventbrite.com/e/v-vecnem-iskanju-resnice-krajsi-predavanji-tickets-41207682287 15:45 – 17:00 Druženje in izmenjava vtisov 17:00 – 18:30 Okrogla miza o lažnih novicah z gosti: prof. dr. Vlado Miheljak, Ali Žerdin (Delo), Jure Trampuš (Mladina) in Tanja Lesničar Pučko (Dnevnik) Moderator: doc. dr. Igor Vobič Prostor: Velika dvorana FDV Za več informacij prosim pišite na naslov nina.erjavec@fdv.uni-lj.si ali preverite spletno stran: https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/dogodki-in-utrinki/napovednik-dogodkov/proti-kulturi-lazi-lazne-novice-lazna-prihodnost

Prikaži navodila
Način potovanja: