Občina Ptuj: UMETNICI NA MESEC | Hana Jesih in Eva Mlinar: Impresije, Ljubljana/Istanbul

Naziv lokacije: Kino Šiška
Naslov: Trg prekomorskih brigad 3 (zraven: Derčeva ulica), 1000 Ljubljana
Pričetek: 12.12.2017 19:00 do 22:00
Kategorija: Prireditve
Kontakt: Kino Šiška
Všečkaj in deli

Impresije so likovna korespondenca, dialog vizualnih umetnic Eve Mlinar in Hane Jesih. Z e-pošto sta si izmenjevali vizualne impresije, ki predstavljajo doživetja in vtise kulture, družbe, skupnosti in raznolikosti mest, v katerih sta v času dopisovanja živeli (Hana v Ljubljani, Eva v Istanbulu). Rezultat digitalnega dialoga so kolažne ilustracije na izbrane teme, ki so skupaj povezane v avtorsko knjigo. Ilustracije dopolnjujejo besedne impresije Kaje Blazinšek, Andraža Boštjančiča, Nejca Gazvode, Matica Kocijančiča in Eve Mahkovic. Ne gre samo za dialog med ustvarjalci, ampak tudi za umetniško raziskovanje, eksperiment v sliki in besedi. Hana Jesih (1990) zaključuje magistrski študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Opravila je študijski izmenjavi na Visoki šoli za grafiko in knjižno oblikovanje v Leipzigu ter na varšavski Akademiji likovne umetnosti. Diplomirala je leta 2013 z delom Tujec (oblikovanje knjige), za katerega je prejela tudi nagrado ALUO. Deluje na področju grafičnega oblikovanja, ilustracije in animacije. Njeno magistrsko delo, animacija No Exit (2015), se je uvrstilo v tekmovalni študentski program 12. mednarodnega festivala Animateka. Eva Mlinar (1985) je diplomirala iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti in iz vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Ukvarja se s slikarstvom, oblikovanjem in ilustracijo. Samostojno razstavlja od leta 2008, predstavila pa se je tudi na številnih skupinskih razstavah doma in v tujini, med drugim na V. Bienalu neodvisne ilustracije in 12. Slovenskem bienalu ilustracije. Najraje ustvarja za gledališče: od leta 2011 snuje likovno podobo za knjige Knjižnice Mestnega gledališča ljubljanskega in oblikuje plakate za gledališke odre v New Yorku. Njene ilustracije lahko zasledite v revijah Tribuna, Outsider, Drome, Cacao Europa in Likovne besede. Živi in dela med Ljubljano in Istanbulom. Organizacija: Kino Šiška. -----------------eng ARTIST PER MONTH | Hana Jesih and Eva Mlinar: IMPRESSIONS, LJUBLJANA/ISTANBUL exhibition Impressions are artistic correspondence, a dialogue between visual artists Eva Mlinar and Hana Jesih. Using e-mail, they exchanged visual impressions representing their experiences and perceptions of the culture, society, community and diversity of the cities they lived in during that time (Hana in Ljubljana, Eva in Istanbul). The end result of the digital dialogue are collage illustrations of selected topics, bound together in a book. The illustrations are accompanied by the written impressions by Kaja Blazinšek, Andraž Boštjančič, Nejc Gazvoda, Matic Kocijančič and Eva Mahkovic. They represent not just a dialogue between authors, but also artistic exploration, an experiment in images and words. Hana Jesih (1990) is concluding her M.A. studies at the Academy of Fine Arts and Design (ALUO) in Ljubljana. She participated in study exchanges at the Academy of Visual Arts in Leipzig and the Academy of Fine Arts in Warsaw, and graduated in 2013 with her book design for The Stranger, which also received an ALUO Award. She is active in the fields of graphic design, illustration and animation. Her M.A. work, the No Exit animation (2015), was included in the student competition of the 12th Animateka International Animated Film Festival. Eva Mlinar (1985) graduated in Art History at the Faculty of Arts and in Visual Communication at the Academy of Fine Arts and Design. She paints, designs and illustrates, and has been putting on solo exhibitions since 2008. She has also showcased her work in numerous group exhibitions at home and abroad, including the V. Independent Biennial and the 12th Slovenian Biennial of Illustration. She enjoys working for the theatre the most: since 2011 she has been in charge of the visual image of publications by the Library of the Ljubljana City Theatre and has been designing posters for the New York theatre scene. Her illustrations can be found in the Tribuna, Outsider, Drome, Cacao Europa and Likovne besede magazines. She lives and works between Ljubljana and Istanbul. Organisation: Kino Šiška.

Prikaži navodila
Način potovanja: