Občina Ptuj: Izzivi učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami

Naziv lokacije: Strokovni center Pomurje
Naslov: Trstenjakova 71, 9000 Murska Sobota
Pričetek: 22.11.2017 17:00 do 19:00
Kategorija: Prireditve
Kontakt: Strokovni center Pomurje
Všečkaj in deli

O predavanju: Neverbalne specifične učne težave (NSUT) so desno-hemisferni nevrološki sindrom, ki ga sestavlja skupek različnih primanjkljajev in tudi spretnosti. Niso učne težave v tradicionalnem pomenu, ampak bolj motnje življenjskega učenja. Posegajo na otrokova področja skrbi za samega sebe, receptivnega in ekspresivnega jezika, učenja, samouravnavanja in socialne okretnosti kot tudi na sposobnost samostojnega življenja. Zaradi nevroloških disfunkcij je oviran in okrnjen sprejem neverbalnih informacij (informacij, ki temeljijo na predstavah), zato imajo posamezniki z NSUT vizualno-prostorske težave, težave na področju intuitivnosti, organizacijske težave, težave ocenjevanja ter težave celostnega procesiranja informacij. Imajo tudi primanjkljaje na področju socialne integracije, ravnotežja, koordinacije, prepoznavanja vzorcev, matematičnih sposobnosti ter vizualnega spomina. O predavateljicah: Dr. Marija Kavkler in dr. Milena Košak Babuder sta predavateljici na Oddelku Specialno-rehabilitacijske pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Obe sta dejavni v Društvu Bravo.

Prikaži navodila
Način potovanja: