Občina Ptuj: Mestni stolp

Naziv lokacije: Mestni stolp Ptuj
Naslov: Slovenski trg14, 2250 Ptuj
Kategorija: Znamenitosti
Kontakt: Turistično informacijski center Ptuj
Telefon: 027796011
E-naslov: info@ptuj.si
Všečkaj in deli

  • je najmogočnejša mestna arhitektura, ki oblikuje mestno veduto,
  • je simbol mestne veljave in moči,
  • pozidan je bil v času gotike, posebej pa ga omenja mestni statut leta 1376, pred tem ja na tem kraju stala kapela Sv. Janeza Krstnika,
  • leta 1556 je italjanski gradbenik Antonio de Riva dobil naročilo za gradnjo novega stolpa,
  • leta 1705 je stolp poškodovan v požaru, zato ga zaradi varnosti nekoliko znižajo,
  • ptujski kurat Simon Povoden da leta 1830 v stolp vzidat antične spomenike.

Prikaži navodila
Način potovanja: